Components de la junta directiva:

  • XAVI ABEL DIAZ ,  exercirà les funcions de PRESIDENT. 

  • SONIA ABEL DIAZ exercirà les funcions de SOTS-PRESIDENT 1 

  • MARIA TERESA MARTÍ BOSQUED , exercirà les funcions de SECRETARI 

  • SANTI RAMIREZ POL excercirà les funcions de TRESORER. 

  • ALBERT TROBALON MIRAMANDA, exercirà les funcions de VOCAL 1

  • JOAN GURI BIGAS, exercirà les funcions de VOCAL 2

  • MANEL MARIN VILALTA, exercirà les funcions de VOCAL 3

  • MONTSE COT CRISTOFOL, exercirà les funcions de VOCAL 4