Quins són els objectius?

 • Objectius principals: representar, coordinar, gestionar, fomentar i promocionar els interessos comercials, econòmics, socials, laborals i professionals (generals i específics) de tots els seus membres
 • Fomentar l’associacionisme per aconseguir una veu uniforme i forta.
 • Afavorir l’adequació i millora de tots els establiments associats.
 • Representar als establiments en les negociacions davant les entitats públiques o privades defensant sempre els interessos de l’associat.
 • Vetllar per la correcta situació legal dels establiments i informar de les novetats legislatives del comerç.
 • Fomentar la formació continua dels associats a través de les accions formatives amb la finalitat de contribuir en la millora dels pymes comercials.
 • Centralitzar la gestió dels objectius comuns: Potenciar l’activitat comercial, neteja i conservació dels carrers, mobiliari i infraestructures urbanes, així com vetllar pel seu bon estat i funcionament.
 • Assessorar a l’associat en la gestió del negoci i facilitar professionals en l’anàlisi tècnic del comerç:
  • A través de la Cambra de comerç de Barcelona en què un gabinet de tècnics en comerç fan un estudi del comerç que ho sol·liciti.
  • Serveis d’assessorament a associats realitzat per les entitats en conveni: Agrupament de Botiguers de Catalunya, unió intersectorial del Vallès Oriental.
 • Promoure la cooperació entre altres associacions
 • Administració de recursos propis i patrimonials. Promoure la participació dels associats en la gestió i responsabilitat de l’associació i canalització de la dita participació. Gestionar subvencions i ajuts, plans, programes d’organismes públics (Generalitat de Catalunya) i privats, relacionats amb l’objectiu de l’associació.
 • Treballar per millorar i adequar l’oferta comercial per aconseguir formar un centre comercial a cel obert
 • Donar a conèixer els avantatges del comerç de proximitat:
  • Accions de servei i qualitat als ciutadans, per millorar la fidelització.
  • Accions per atraure, captació de consumidors de fora del municipi.
  • Campanyes de comunicació i publicitat conjuntes.
  • Avançar-se a la competència de grans superfícies i centres comercials.
  • Animació de l’espai comercial per aconseguir un clima comercial favorable.