1. Objectiu principal: Representar, coordinar, gestionar, fomentar y promocionar els interessos comercials, econòmics, socials, laborals y professionals ( generals i específics ) de tots els seus membres.
 2. Fomentar l’associacionisme per aconseguir una veu uniforme i forta.
 3. Afavorir l’adequació i millora de tots els establiments associats.
 4. Representar als establiments en les negociacions davant les entitats públiques o privades defensant sempre els interessos de l’associat.
 5. Vetllar per la correcte situació legal dels establiments i informar de les novetats legislatives del comerç.
 6. Fomentar la formació continua dels associats a través de les accions formatives amb la finalitat de contribuir en la millora dels pymes comercials.
 7. Centralitzar la gestió dels objectius comuns: Potenciar l’activitat comercial, neteja i conservació dels carrers, mobiliari i infraestructures urbanes, així com vetllar pel seu bon estat y funcionament.
 8. Assessorar a l’associat en la gestió del negoci i facilitar professionals en l’anàlisi tècnic del comerç:

8.1 a través de la Cambra de Comerç de Barcelona en que un gabinet de tècnics en comerç fan un estudi del comerç que ho sol·liciti.

8.2 serveis d’assessorament a associats realitzat per les entitats en

conveni:  Agrupament de Botiguers de Catalunya, Unió Intersectorial

del Vallès Oriental.

 1. Promoure la cooperació entre altres associacions
 2. Administració de recursos propis i patrimonials. Promoure la participació dels associats en la gestió i responsabilitat de l’associació i canalització de dita participació. Gestionar subvencions i ajuts, plans, programes d’organismes públics (Generalitat de Catalunya) i privats, relacionats amb l’objectiu de l’associació.
 3. Treballar per millorar I adequar l’oferta comercial per aconseguir formar un centre comercial a cel obert
 4. Donar a conèixer les avantatges del comerç de proximitat:

12.1 Accions de Servei i qualitat als ciutadans, per millorar la

fidelització.

12.2 Accions per atraure, captació de consumidors de fora del

municipi.

12.3 Campanyes de comunicació i publicitat conjuntes.

12.4 Avançar-se a la competència de grans superfícies i centres

comercials.

12.5 Animació de l’espai comercial per aconseguir un clima

comercial favorable.