Conveni de col·laboració per a la promoció del comerç del municipi 
En vigor des del 17 de novembre de 2014 i amb una aportació de 220.000€ provinents del pressupost municipal.

Segons aquest conveni, que tindrà una vigència de 4 anys (2014-2017), l’Ajuntament concedeix una subvenció de 100.000 € (lliurada en quatre anualitats de 25.000 €) a la UCIC per a la dinamització comercial de Caldes, amb accions adreçades al comerç en general, sigui o no soci de la Unió de Comerciants.

Els 120.000 € restants repercutiran en el comerç a través de millores executades per l’Ajuntament a l’enllumenat públic i a la via pública de l’eix comercial (mobiliari urbà i d’altres), a través de publicitat de l’eix comercial i a través d’infraestructures en general.

Conveni de col·laboració per a la continuïtat del programa de dinamització comercial Caldes Centre Comercial 
En vigor des de l’any 2012 i amb una aportació total de 102.621,94 € per al període 2012-2015, provinents del pressupost municipal.

Aquest conveni és fruit de la voluntat de donar continuïtat al programa Caldes Centre Comercial, que es va iniciar l’any 2000 i que s’ha desenvolupat fins avui a través de la renovació de diferents convenis consecutius.

La darrera renovació (2012-2015) reitera l’objectiu general de Caldes Centre Comercial de transformar el comerç local en un centre comercial urbà, de proximitat, de qualitat i a cel obert.

Conveni de col·laboració per a la gestió de la dinamització comercial del programa Caldes Centre Comercial 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i la UCIC signen cada any, des del 2013, un conveni per a l’acceptació d’una subvenció de la Diputació de Barcelona que es destina al finançament parcial del sou d’una dinamitzadora comercial que té contractada la Unió de Comerciants. Aquesta persona és l’encarregada de la gestió del programa Caldes Centre Comercial.

Fins ara s’han signat dos convenis que han suposat l’acceptació d’ una subvenció de 4.500 € (l’any 2013) i una altra de 3.150 (l’any 2014). Actualment està pendent de confirmació la subvenció de l’any 2015.

El conveni entre la UCIC i l’Ajuntament és el format que exigeix la Diputació per concedir aquests ajuts del Pla «Xarxa de Governs Locals 2012-2015». En concret, la subvenció forma part del recurs «Gestió de la dinamització comercial en un centre comercial urbà» que ofereix el Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona.